Gruvbolaget Northland befinner sig sedan den 30 juni i rekonstruktion.
All järnmalmsproduktion i Kaunisvaara och all verksamhet knuten till den stoppades på obestämd tid den 7 oktober
"Alla måste bidra för att få igång gruvan igen" Strömberg:"Ingen översvämning" Våra skeppningar Jens och Annica om stoppet

Northland Resources SE är ett internationellt gruvbolag, med målet att bli en europeisk storproducent av höghaltigt järnmalmskoncentrat. Vi är ett börsnoterat bolag som utvecklar två helägda järnmalmsprojekt i norra Sverige och Finland, en region med lång erfarenhet av gruvnäring.