All järnmalmsproduktion i Kaunisvaara och all verksamhet knuten till den stoppades på obestämd tid den 7 oktober

 Den 8 december 2014 meddelade bolaget att man ansökt om konkurs i enlighet med bolagets pressmeddelande.

 Observera att de nyhetsartiklar på vår hemsida som är publicerade innan den 7 oktober beskriver vår verksamhet   innan beslutet om att stoppa produktionen fattades.

 Den senaste informationen om bolaget hittar du i våra pressmeddelanden.


"Alla måste bidra för att få igång gruvan igen" Strömberg:"Ingen översvämning" Våra skeppningar Jens och Annica om stoppet

Northland Resources SE är ett internationellt gruvbolag, med målet att bli en europeisk storproducent av höghaltigt järnmalmskoncentrat. Vi är ett börsnoterat bolag som utvecklar två helägda järnmalmsprojekt i norra Sverige och Finland, en region med lång erfarenhet av gruvnäring.